6. Công văn số 1788/TCT-DNL ngày 07/5/2019 về thuế GTGT hàng bán trả lại

Trường hợp Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang trả lại hàng cho người bán là Công ty Dịch vụ viễn thông (nay thuộc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông) nhưng không lập hóa đơn hàng bán trả lại cho người bán và hiện nay Công ty NHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang đang dừng kinh doanh có thời hạn; giao dịch trả lại hàng đã được xác nhận giữa 3 bên gồm bên mua, bên bán và ngân hàng bảo lãnh; đồng thời, giao dịch trả lại hàng đã được xác định là căn cứ để tính nghĩa vụ  nợ của Công ty Hồng Quang khi xử lý tranh chấp giữa các bên trên cơ sở bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật thì Cục thuế Thành phố Hà Nội có trách nhiệm xác định số thuế GTGT của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang còn phải nộp hoặc còn được khấu trừ sau khi tính đến việc điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang đối với hàng hóa đã trả lại cho Công ty Dịch vụ Viễn thông.

          Đồng thời nhất trí với đề xuất của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giảm số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra của Công ty dịch vụ Viễn thông tương ứng với hàng hóa đã nhận lại từ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang. Việc điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc không thất thoát tiền thuế đối với giao dịch trả lại hàng hóa giữa hai bên. Khi Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang hoạt động kinh doanh trở lại Cục thuế TP.Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang theo quy định của pháp luật.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242