Công văn số 5375/TCT-CS ngày 20/12/2019 về thuế GTGT

Trường hợp Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (sau đây gọi là Trung tâm) được giao chủ trì thực hiện Dự án nghiên cứu phối hợp mã số J02012 và J02005, kinh phí thực hiện các dự án này do Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tài trợ thông qua Hợp đồng nghiên cứu số 22322 và 22212, tài khoản nhận tiền tài trợ là tài khoản của Trung tâm, Trung tâm thực hiện Dự án để phục vụ một số mục đích nghiên cứu của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thì:

– Trường hợp thực hiện các nội dung dự án nghiên cứu số J02012 và J02005 cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ngoài Việt Nam theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Tiết b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

– Trường hợp thực hiện các nội dung dự án nghiên cứu số J02012 và J02005 nêu trên tiêu dùng tại Việt Nam thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Khi nhận tiền tài trợ, Trung tâm phải lập hóa đơn, giao cho Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và kê khai, tính thuế GTGT theo quy định.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242