3. Công văn số 135/TCT-CS ngày 10/01/2019 về thuế nhà thầu đối với giải thưởng cuộc thi trình bày dự án khởi nghiệp

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng căn cứ quy chế “Cuộc thi trình bày các dự án khởi nghiệp” do Công ty TNHH đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng tổ chức và hồ sơ dự thi của Công ty Nhật bản để xác định thu nhập từ tiền thưởng của cuộc thi là của Công ty Nhật Bản hay của cá nhân dự thi:

– Trường hợp đội đạt giải nhất trong cuộc thi là Công ty Nhật Bản thì khoản thu nhập từ giải thưởng là thu nhập khác của Công ty Nhật Bản thuộc đối tượng chịu thuế TNDN với tỷ lệ 2% tính trên thu nhập nhận được từ giải thưởng.

– Trường hợp đội đạt giải nhất trong cuộc thi là các cá nhân dự thi thì thu nhập từ giải thưởng cuộc thi của các cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế TNCN.

Căn cứ tính thuế TNCN được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp người nộp thuế có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ khác thì đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm thuế TNDN theo Hiệp định.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242