Công văn số 4559/TCT-DNL ngày 06/10/2019 về thuế suất thuế GTGT khi lập hóa đơn thuê tàu biển chạy tuyến quốc tế

Trường hợp Công ty Cổ phần vận tải dầu khí Hà Nội đi thuê tàu biển của Chủ tàu (là doanh nghiệp trong nước) để chạy tuyến quốc tế thực hiện nhận bàn giao tàu ở nước ngoài hoặc nhận bàn giao tàu ở trong nước thì khi xuất hóa đơn tiền cước thuê tàu, Chủ tàu lập hóa đơn áp dụng thuế suất thuế GTGT 100% theo quy định.

Đối với nhiên liệu trên tàu:

– Trường hợp giao tàu tại cảng biển ngoài Việt Nam và nhiên liệu có nguồn gốc tại nước ngoài: Nếu Doanh nghiệp cho thuê tàu có hợp đồng mua bán nhiên liệu với các công ty cung cấp nhiên liệu tại nước ngoài, có hồ sơ chứng minh nhiên liệu được giao, nhận ở nước ngoài và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của Doanh nghiệp cho thuê tàu thanh toán cho công ty bán nhiên liệu tại nước ngoài, chứng từ thanh toán qua ngân hàng giữa Doanh nghiệp cho thuê tàu với Pvtrans HN đối với lượng nhiên liệu trên tàu thì khi bàn giao tàu cho Pvtrans HN, Doanh nghiệp cho thuê tàu lập hóa đơn cho Pvtrans HN đối với phần nhiên liệu tồn trên tàu áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

– Trường hợp giao nhận tàu biển tại cảng biển ngoài Việt Nam nhưng nhiên liệu có nguồn gốc tại Việt Nam thì toàn bộ lượng nhiên liệu bàn giao áp dụng theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; trường hợp không đảm bảo điều kiện tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

– Trường hợp giao nhận tàu tại cảng biển Việt Nam đối vơi lượng nhiên liệu tồn chiều trên tàu có nguồn gốc trong nước hay từ nước ngoài thì khi bàn giao tàu cho Pvtrans HN thuê, chủ tàu lập hóa đơn thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242