Công văn số 5458/TCT-DNL ngày 24/12/2019 về thuế TNCN khi xử lý TSBĐ theo Nghị quyết số 42/2017/QH14

Trên cơ sở nội dung văn bản số 106/TB-VPCP ngày 22/3/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Bộ Tài chính có công văn số 5477/BTC-TCT ngày 14/5/2019 gửi Ngân hàng Nhà nước về thu thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 với nội dung:

“Căn cứ Luật Quản lý thuế, các Luật thuế và Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, về nguyên tắc khi các cá nhân hoặc tổ chức chuyển nhượng tài sản có phát sinh nghĩa vụ thuế thì phải có trách nhiệm nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện theo chế độ quy định và quán triệt các tổ chức tín dụng thỏa thuận đối với các bên liên quan về cách thức thanh toán các khoản thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm theo nội dung Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 22/3/2019 của Văn phòng Chính phủ.”

Ngân hàng Nhà nước có công văn số 4732/NHNN-PC ngày 21/6/2019 về tăng cường hiệu quả công tác xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại tổ chức tín dụng với nội dung hướng dẫn:

“…Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiên cứu phương án xử lý, chủ động thỏa thuận với các bên về cách thức thanh toán các khoản thuế, phí liên quan trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm để xử lý vướng mắc này theo quy định pháp luật về thuế và quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14”

Căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, khi xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản của khoản nợ xấu thì các cá nhân, tổ chức chuyển nhượng tài sản có phát sinh nghĩa vụ thuế thì phải có trách nhiệm nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước. Do đó, đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bắc Ninh chủ động thỏa thuận với các bên trên mềm (bên vay nợ) về cách thức thanh toán thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242