3. Công văn số 1854/TCT-CS ngày 09/5/2019 về ưu đãi thuế TNDN đối với các nhà đầu tư thứ cấp tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Đối với nội dung về việc xác định Thị xã Phú Mỹ được thành lập từ huyện Tân Thành để làm cơ sở áp dụng ưu đãi thuế, ngày 25/6/2018  Bộ Tài chính đã có công văn số 7520/BTC-CST gửi ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chính sách thuế TNDN, TNCN đối với KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, trong đó có nêu: “Trường hợp văn bản về đầu tư, về thuế TNDN có sự thay đổi danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thực hiện theo quy định tại văn bản đó” và Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 1006/TCT-CS ngày 25/3/2019 gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến việc áp dụng chính sách thuế khi chuyển đổi đơn vị hành chính từ huyện Tân Thành thành thị xã Phú Mỹ.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242