5. Công văn số 2425/TCT-CS ngày 14/6/2019 về việc bán tài sản bảo đảm tiền vay

– Trường hợp Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phương Quân bàn giao tài sản cho Công ty VAMC để Công ty VAMC xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, tài sản bảo đảm tiền vay được bán (theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay) là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

– Trường hợp Công ty VAMC nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ và Công ty VAMC thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định thì khi bán tài sản bảo đảm tiền vay này nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì Công ty VAMC phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242