4. Công văn số 477/TCT-CS ngày 13/02/2019 về việc chi trả hộ tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài đang theo học tại Việt Nam

Căn cứ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4616/BGDĐT-HTQT ngày 25/10/2018, ý kiến của Bộ Tư pháp tại công văn số 3540/BTP-PLQT ngày 20/9/2018, và Bộ Ngoại giao tại công văn số 3078/BNG-LPQT ngày 20/8/2018  có ý kiến về Bản ghi nhớ các điều khoản (bản chụp các công văn đính kèm).

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.6 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo nội dung trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 73589/CT-TTHT: trường hợp doanh nghiệp khi thanh toán tiền học cho con của người lao động theo hợp đồng lao động đã được ký kết bằng hình thức chuyển khoản và có chứng từ thu tiền của Trường Quốc tế liên hợp quốc thì đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội căn cứ tình hình chứng từ thực tế, tính chất pháp lý của Trường Quốc tế Liên hợp quốc và đối chiếu với các quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp để xử lý.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242