Công văn số 4731/TCT-CS ngày 19/11/2019 về việc công khai Thông báo phát hành hóa đơn của Người nộp thuế trên trang thông tin điện tử ngành Thuế

Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Người nộp thuế và trong thời gian Tổng cục Thuế sửa đổi Quy trình quản lý hoá đơn, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế, Chi cục Thuế các tỉnh, Thành phố giao Trưởng Phòng/bộ phận Tuyên truyền – Hỗ trợ Người nộp thuế chịu trách nhiệm thực hiện tiếp nhận kiểm tra và đăng tải Thông báo phát hành hoá đơn của Người nộp thuế lên trang thông tin điện tử ngành Thuế trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được thông báo phát hành hoá đơn của Người nộp thuế đáp ứng đầy đủ các nội dung theo quy định của Thông tư số 39/2019/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242