6. Công văn số 2611/TCT-DNL ngày 27/6/2019 về việc đăng ký địa điểm kinh doanh và kê khai lệ phí môn bài

Trên cơ sở Quy định về công tác phối hợp sửa chữa giữa các đơn vị phát điện và Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện ENVGENC03 do Tổng công ty Phát điện 3 ban hành, Công ty EPS và các công ty phát điện thực hiện ký kết Hợp đồng dịch vụ nội bộ để cụ thể hóa phạm vi công việc và trách nhiệm giữa các bên làm căn cứ lập hóa đơn GTGT đối với các hoạt động này, cụ thể:

– Đối với việc mua sắm vật tư, thiết bị; thuê nhân công trong và ngoài nước để phục vụ sửa chữa lớn cho công ty phát điện: Công ty EPS lập hóa đơn GTGT và giao cho các công ty phát điện với giá trị và thuế GTGT đúng bằng giá trị và thuế GTGT trên hóa đơn GTGT nhà cung cấp xuất cho công ty EPS (kèm theo bản sao hóa đơn, chứng từ mua vào, chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc chứng từ nộp thuế khâu nhập khẩu của vật tư, thiết bị mua về và được chuyển cho các công ty phát điện);

Đối với dịch vụ sửa chữa thường xuyên cho các công ty phát điện do Công ty EPS tự thực hiện: Công ty EPS lập hóa đớn GTGT và giao cho các công ty phát điện khi thực hiện dịch vụ sửa chữa cho các công ty phát điện trên cơ sở các chi phí thực tế và thuế GTGT phát sinh đối với hoạt động này.

Công ty EPS sử dụng các hóa đơn GTGT đã xuất nêu trên để kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các công ty phát điện sử dụng các hóa đơn GTGT này để kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại Cục thuế địa phương nơi công ty phát điện đóng trụ sở.

 

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242