Công văn số 1447/TCT-KK ngày 08/4/2020 về việc đăng ký, kê khai nộp thuế đối với Dự án đầu tư

Trường hợp Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH một thành viên có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định, là chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Cái Mép tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng không thành lập đơn vị trực thuộc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các hóa đơn đầu vào, đầu ra đối với hoạt động của dự án đều đứng tên và mã số thuế của Tổng công ty thì:

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH một thành viên có trách nhiệm tính và tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Cái Mép cho Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết thúc năm tính thuế, Tổng công ty làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính cho toàn bộ hoạt động kinh doanh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Cái Mép đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo quy định Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính).

Kể từ ngày 01/7/2020, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH một thành viên thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242