Công văn số 5055/TCT-CS ngày 05/12/2019 về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất

Trường hợp công ty Toan Vân đã ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo phương án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đã được Sở Tài chính xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp thì Công ty được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp sau thời gian xét miễn, giảm của toàn bộ diện tích đất thuê theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 23 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Việc xác xác định và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp được thực hiện tại thời điểm có quyết định cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242