Công văn số 5559/BTC-TCT ngày 08/5/2020 về việc hoàn thuế GTGT

Trên cơ sở ý kiến của Kiểm toán nhà nước tại công văn số 1417/KTNN-TH ngày 08/11/2019, ngày 02/12/2019 Bộ Tài chính đã có công văn số 14576/BTC-TCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ ý kiến của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 11846/VPCP-KTTH ngày 28/12/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị:

Trong quá trình xử lý hoàn thuế GTGT cho hồ sơ thuộc trường hợp hoàn thuế cho các dự án đầu tư, đối với hồ sơ có liên quan đến các dự án BT (Xây dựng – Chuyển giao), cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố với nơi đóng trụ sở chính, dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng, dự án đầu tư thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì cần rà soát cụ thể tính pháp lý, bản chất từng dự án, đối chiếu với quy định pháp luật về thuế GTGT hiện hành để áp dụng phù hợp (cả thời điểm áp dụng)

    Hỗ trợ giải đáp




    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242