Công văn số 3793/TCT-CS ngày 23/9/2019 về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Công ty Cổ phần Điện mặt trời Europlast Long An được thành lập từ dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Europlast Long An theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1101877021 ngày 16/3/2018, thay đổi lần thứ hai ngày 02/11/2018. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư số 0814467137 ngày 05/7/2018 về việc xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời Europlast Long An có quy định thời gian đưa nhà máy vào vận hành sản xuất kinh doanh từ ngày 01/6/2019.

Ngày 03/6/2019  Công ty được cấp giấy phép hoạt động điện lực, ngày 20/6/2019 Công ty chính thức bán sản phẩm cho EVN Việt Nam thì Cục Thuế xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động nếu đáp ứng đủ các điều kiện khấu trừ, điều kiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 1 06/2016/QH13 ngày 06/4/2016, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/6/2016 của Bộ Tài chính.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242