Công văn số 5021/TCT-CS ngày 03/12/2019 về việc hoàn thuế GTGT

– Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế hướng dẫn:

“2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo tùng năm, từ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư tư 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng”.

Căn cứ các quy định nêu trên và trình bày của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 3115/CT-KKKTT ngày 17/6/2019 về tình hình thực tế dự án đầu tư của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 3115/CT-KKKTT ngày 17/6/2019, cụ thể: trường hợp Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì đối với số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư phát sinh trong giai đoạn đầu tư trước khi dự án dầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động) thì việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242