Công văn số 3589/TCT-HTQT ngày 11/9/2019 về việc hướng dẫn miễn thuế cho ông Kesavan Nagaian

Trường hợp ông Kesavan là cá nhân không cư trú, làm việc tại Việt Nam với tư cách là trưởng đại diện VPĐD Silverlake Symmetri (SINGAPORE) PTE LTD, ông phải kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ công việc làm công nêu trên theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

Trường hợp ông Kesavan thỏa mãn đồng thời các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore thì ông Kesavan không phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam. Ông Kesavan phải thực hiện nộp hồ sơ miễn giảm thuế theo quy định tại Khoản 1 3 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Nếu ông Kesavan không nộp hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định, đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội yêu cầu ông Kesavan kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242