5. Công văn số 162/TCT-KTNB ngày 11/01/2019 về việc hướng dẫn sau giải quyết khiếu nại

Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai số 1208/QĐ-TCT ngày 19/7/2018 đối với Công ty CP Thủy Hải sản An Phú. Theo đó việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tại vùng nuôi được xác định trên nguyên tắc tại vùng nuôi nếu doanh nghiệp hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ thì số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ sẽ được tính vào chi phí. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT không được khấu trừ được xác định theo tỷ lệ Doanh thu cá bán ra tại vùng nuôi/Tổng doanh thu cá nuôi x Thuế GTGT tại vùng nuôi.

Cụ thể:

– Năm 2015: Trường hợp công ty không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ tại vùng nuôi thì số thuế GTGT không được khấu trừ được xác định theo tỷ lệ Doanh thu cá bán ra tại vùng nuôi/Tổng doanh thu cá nuôi x Thuế GTGT tại vùng nuôi.

– Năm 2016: Trường hợp công ty đã tự hạch toán riêng và tính trực tiếp vào chi phí mà không kê khai khấu trừ toàn bộ thuế GTGT phát sinh tại vùng nuôi thì số thuế GTGT nêu trên sẽ được tính vào chi phí.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242