2. Công văn số 1214/TCT-KK ngày 04/4/2019 về việc hướng dẫn thực hiện chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp

– Trường hợp nếu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn cho phép chuyển đổi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp mà không thực hiện giải thể hay chấm dứt hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (không làm thay đổi pháp nhân) đồng thời, doanh nghiệp chuyển đổi được kế thừa toàn bộ trách nhiệm, nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Căn cứ theo qui định tại Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được giữ nguyên mã số thuế khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, việc mã số thuế có được tiếp tục sử dụng làm mã số doanh nghiệp sau chuyển đổi, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định pháp lý tại các văn bản pháp quy hiện hành để đưa ra hướng dẫn đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Trường hợp nếu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp mà phải giải thể hay chấm dứt hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (thay đổi sang một pháp nhân mới) thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế. Việc đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mới sẽ được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242