Công văn số 3580/TCT-CS ngày 10/9/2019 về việc hướng dẫn về thuế nhà thầu

Trường hợp Công ty CP Học thuật thông minh (Công ty) có ký hợp đồng mua thương hiệu với một tổ chức giáo dục ở nước ngoài không đặt trụ sở tại Việt Nam, hàng năm sẽ phát sinh phải trả phí bản quyền (mục đích: sử dụng thương hiệu của đối tác vào mục đích quảng cáo) và việc mua tài khoản học tiếng anh, giáo trình từ đối tác thì Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định trước khi thanh toán cho tổ chức giáo dục ở nước ngoài.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242