3. Công văn số 61/TCT-CS ngày 05/01/2019 về việc hướng dẫn việc in, phát hành quản lý và sử dụng Biên lai phí, lệ phí điện tử

Thông tư 303/2016/TT-BTC đã nêu rõ các nội dung bắt buộc trên biên lai, do đó đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng và Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng chủ động đối chiếu với quy định nêu trên; nếu mẫu biên lai điện tử gửi kèm công văn đã bao gồm các nội dung bắt buộc theo quy định thì Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng và Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thực hiện thông báo phát hành để được sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 303/2016/TT-BTC.

Đối với biên lai điện tử thực hiện ứng dụng Quản lý ấn chỉ và tương tự như hóa đơn điện tử:

(i) Sử dụng ký tự số “0” để thể hiện số liên biên lai, trên biên lai điện tử không phải có tên liên biên lai.

(ii) Về cách ghi ký hiện biên lai điện tử: 01 ký tự cuối cùng thể hiện hình thức biên lai điện tử có ký hiệu là E.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242