Công văn số 68/TCT-CS ngày 07/01/2020 về việc kê khai, nộp thuế đối với dịch vụ giáo dục

Ngày 12/6/2017, Bộ Tài chính có công văn số 7686/BTC-CST gửi lấy ý kiến các Bộ liên quan (Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo. Ngày 27/9/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 12906/BTC-CST gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Ngày 28/11/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 551/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Chính phủ: “1. Thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế”.

Về lệ phí môn bài đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5065/TCT-CS ngày 13/12/2018 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài không có quy định miễn lệ phí môn bài đối với đơn vị sự nghiệp là cơ sở y tế, cơ sở giáo dục công lập.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài và mức thu là 1.000.000 đồng/năm; trường hợp đơn vị sự nghiệp không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp phí môn bài.”.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242