2. Công văn số 951/TCT-CS ngày 20/3/2019 về việc kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 13. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

c) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.”

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Thuế tỉnh Quảng Nam làm việc trực tiếp với Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam để làm rõ quy trình sản xuất, gia công bia của Công ty, từ đó xác định địa phương nơi Công ty phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242