Công văn số 1486/TCT-DNL ngày 14/4/2020 về việc kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào đối với dịch vụ viễn thông

Theo báo cáo của VNPT, kỳ cước viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin của Tập đoàn từ 00 giờ 00 phút 00 giây ngày đầu tiên của tháng đến 23 giờ 59 phút 59 giây của ngày cuối cùng của tháng đó. Căn cứ các quy định nêu trên và tính chất của hoạt động viễn thông, Tổng cục Thuế hướng dẫn VNPT như sau:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin của VNPT thực hiện chậm nhất không quá bảy ngày kế tiếp kể từ ngày kết thúc kỳ cước viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin nhưng VNPT (bao gồm cả đơn vị trực thuộc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin) thực hiện kê khai thuế GTGT theo kỳ phát sinh cung cấp dịch vụ.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242