2. Công văn số 798/TCT-CS ngày 13/3/2019 về việc khấu trừ thuế GTGT

Trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở nhiều tầng để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê thì không thuộc đối tượng áp dụng tại Điều 6 Thông tư số 76/2014/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.

Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính có hướng dẫn hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp khi thực hiện dự án đầu tư khác) của Chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước trong trường hợp Chủ đầu tư này đã nộp tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất được xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và XNK Tây Đô được ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao đất để thực hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, khách sạn và nhà ở thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Tài chính thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để xác định khoản tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai để làm căn cứ để xác định giá đất được trừ khi tính thuế GTGT theo quy định hiện hành.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242