Công văn số 1665/TCT-QLN ngày 27/4/2020 về việc không tính tiền chậm nộp

Trường hợp Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô Thị Tây Ninh thực hiện cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì Công ty thuộc trường hợp được xem xét không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn lập hồ sơ và xem xét giải quyết không tính tiền chậm nộp theo quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242