Công văn số 4304/TCT-CS ngày 23/10/2019 về việc miễn giảm tiền thuê đất Cụm công nghiệp

Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm (không quy định cụ thể thời điểm miễn tiền thuê đất) theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ do Bộ Công Thương chủ trì trình Chính phủ ban hành; Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản lấy ý kiến Bộ Công thương để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242