Công văn số 1003/TCT-CS ngày 10/3/2020 về việc quản lý hóa đơn

Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử nếu có các dấu hiệu rủi ro cao về thuế quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và được cơ quan thuế ra Quyết định công bố công khai thuộc “Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành” thì sau 15 ngày kể từ ngày Cục trưởng Cục thuế ban hành Quyết định và thông báo cho doanh nghiệp biết, doanh nghiệp phải dừng việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in và chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm bán hóa đơn cho doanh nghiệp để sử dụng ngay sau khi có thông báo cho doanh nghiệp về việc dừng sử dụng hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn điện tử.

Trường hợp doanh nghiệp đang bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng nếu doanh nghiệp có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ thì Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo công văn số 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 của Tổng cục Thuế.

Trường hợp doanh nghiệp đang bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn hết giá trị sử dụng đây là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242