Công văn số 5310/BTC-TCT ngày 29/4/2020 về việc tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19

Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 5310/BTC-TCT ngày 29/4/2020 v/v tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19

Bộ Tài chính yêu cầu:

1. Các cơ quan Thuế chủ động tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng/nghỉ của CNKD không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan Thuế.

2. Trường hợp có thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng/nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của CNKD thì cơ quan Thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng/nghỉ của CNKD theo quy định kể từ ngày thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242