Công văn số 2872/TCT-DNNCN ngày 22/7/2019 về việc tiếp tục công tác ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 29 Cục Thuế các tỉnh, thành phố tham gia thí điểm UNTT đối với CNKD nộp thuế khoán trong đó có 26 Cục Thuế các tỉnh, thành phố đã triển khai đến tất cả các Chi cục Thuế). Qua thời gian triển khai thí điểm tại các địa phương trên đã đạt một số kết quả nhất định và đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế (đa dạng hóa hình thức nộp thuế, giảm thời gian nộp thuế), phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân (hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi…); hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn…

Trên cơ sở kết quả đã đạt được qua thí điểm UNTT của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Hải Dương khẩn trương làm việc với Tổ chức nhận UNTT, chỉ đạo các Chi cục Thuế để tiếp tục triển khai mở rộng thí điểm UNTT đối với các Chi cục Thuế còn lại theo hướng dẫn tại công văn số 3189/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế gửi 14 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242