4. Công văn số 1248/TCT-CS ngày 05/4/2019 về việc Tổng cục Thuế lấy ý kiến các Quý Bộ về việc xác định dịch vụ nghiên cứu lâm sàng là dịch vụ nghiên cứu khoa học hay dịch vụ y tế khám bệnh, chữa bệnh

Ý kiến 1: Dịch vụ do Bệnh viện Lão Khoa cung cấp cho Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam hoặc dịch vụ của Viện nghiên cứu PCUT – Bệnh viện K không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cung cấp cho người bệnh nên không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT mà thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do đó Bệnh viện Lão Khoa phải kê khai nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5%/Doanh thu và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 50%/Doanh thu.

Ý kiến 2: Dịch vụ do Bệnh viện Lão Khoa cung cấp cho Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam hoặc dịch vụ của Viện nghiên cứu PCUT – Bệnh viện K thuộc dịch vụ y tế khám chữa bệnh do Bộ Y tế quản lý trực tiếp không phải là dịch vụ khoa học và công nghệ theo Luật khoa học và Công nghệ nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 2%/Doanh thu.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242