Công văn số 4106/TCT-DNNCN ngày 09/10/2019 về việc vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân của cá nhân làm việc trong khu kinh tế

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực từ ngày 17/2018 (thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP). Nghị định số 82/2018/NĐ-CP không quy định giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

Cá nhân làm việc tại khu kinh tế không được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân như trước đây kể từ ngày 10/7/2018 là ngày Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Khoản 2, Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hướng ưu đãi còn lại của dự án”.

Quy định về ưu đãi đầu tư tại Khoản 2, Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 nêu trên là áp dụng đối với nhà đầu tư.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242