3. Công văn số 637/TCT-DNL ngày 28/02/2019 về việc xác định hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với khoản tiền bồi hoàn nhận được

Theo trình bày của Công ty tại công văn số 07/2018/NTF/TCKT ngày 17/12/2018 và hợp đồng ký kết với Công ty SIG Combibloc Ltd.,: Công ty mua nguyên liệu bao bì để sử dụng cho hệ thống máy móc, thiết bị mua từ SIG Combibloc Ltd và nhận khoản bồi hoàn tiền mua máy móc, thiết bị khi đáp ứng điều kiện về sản lượng tiêu thụ, thì khoản bồi hoàn này được tính hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242