Công văn số 4303/TCT-CS ngày 23/10/2019 về việc xác định số tiền khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất phải nộp

Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp của tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất theo quy định tại Điều 57, Điều 73 Luật Đất đai 2013 thì thuộc trường hợp được khấu trừ số tiền mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất phải nộp được xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Việc xác định số tiền mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp nêu trên thuộc trách nhiệm của cơ quan tài chính. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể, có ý kiến với Sở Tài chính thành phố Cần Thơ để Sở Tài chính xác định các khoản được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông đảm bảo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242