6. Công văn số 169/TCT-CS ngày 14/01/2019 về việc xác định tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Cơ quan tài chính có trách nhiệm xác định các khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, chuyển thông tin đến cơ quan thuế để tính tiền sử dụng đất phải nộp, UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất ban hành theo quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT nêu trên.

Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp còn phát sinh vướng mắc về xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ để chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện theo quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242