7. Công văn số 2012/TCT-DNL ngày 21/5/2019 về việc xem xét hành vi khai sai của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Căn cứ các quy định pháp luật về thuế GTGT và thực tế báo cáo của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội xem xét đặc thù của Công ty là doanh nghiệp dự án được thành lập theo yêu cầu của Hiệp định vay vốn đồ Chính phủ ký với Ngân hàng Thế giới (năm 2011) và việc góp vốn bảo đảm theo tiến độ hoàn thành của dự án. Trên cơ sở đó, Cục thuế giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn theo thẩm quyền, đảm bảo đúng chế độ quy định có xét đến bối cảnh đặc thù và quá trình giải quyết hoàn thuế của Cục thuế như nêu trên. Trong quá trình giải quyết nếu có khó khăn, vướng mắc Cục Thuế thành phố Hà Nội báo cáo Tổng cục Thuế để hướng dẫn thực hiện.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242