7. Công văn số 108/TCT-QLN ngày 09/01/2019 về việc xoá nợ tiền thuế tiền phạt cho 4 người nợ thuế có khoản nợ thuế đã quá 10 năm

Trường hợp 4 người nợ thuế: Nguyễn Thanh Tâm, Khả Thị Thu Hương, Đào Thị Thu Quyền và Trương Anh Quân có khoản nợ thuế đã quá 10 năm những cơ quan thuế chưa áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định thì 4 người nợ thuế không thuộc đối tượng được xoá nợ tiền thuế tiền phạt theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242