Công văn số 1915/TCT-CS ngày 13/5/2020 về việc xử lý hồ sơ ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp của hộ gia đình

– Tại Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

“Điều 12. Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP…”

– Tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP quy định:

“5. Không thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Thông báo của cơ quan thuế về tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng có Đơn đề nghị ghi nợ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành trở về sau; trừ đối tượng là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hộ gia đình ông Tô Phú Khánh đã nộp hồ sơ hợp lệ ghi nợ tiền sử dụng đất kèm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 28/11/2019, đến ngày 09/12/2019 ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình ông Tô Phú Khánh, đồng thời ngày 09/12/2019, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Lợi – tỉnh Bạc Liêu đã có Phiếu chuyển thông tin địa chính xác định nghĩa vụ tài chính theo phản ánh tại công văn số 35/CT-NVDTPC ngày 16/01/2020 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu thì trường hợp hộ gia đình ông Tô Phú Khánh thuộc trường hợp được ghi nợ theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242