2. Công văn số 569/TCT-KK ngày 22/02/2019 về việc xử lý hoàn trả số tiền thu hồi hoàn nộp thừa

Trường hợp Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex tại Buôn Ma Thuột (Chi nhánh Công ty) đã nộp số tiền 1.003.948.992 đồng vào tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT tại Kho bạc Nhà nước (Tài khoản 8993) vào ngày 14/03/2018, sau đó Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk đã có Quyết định số 2659/QĐ-XPVPHC ngày 30/12/2018 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, trong đó truy thu số tiền thuế GTGT Chi nhánh Công ty đã được hoàn số tiền 75.210.730 đồng, dẫn đến phát sinh khoản tiền thuế GTGT nộp thừa là 928.738.262 đồng thì Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 33, Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242