Công văn số 5484/TCT-KK ngày 25/12/2019 về việc xử lý phạt vi phạm hành chính

Trường hợp Công ty TNHH B.O.P hạch toán chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp của những hóa đơn có giá trị dưới 20 triệu đồng, đã được thanh toán bằng tiền mặt, nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày của một nhà cung cấp có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, là hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP; Không thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242