5. Công văn số 85/TCT-QLN ngày 07/01/2019 về việc xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ

Trường hợp khoản phải thu phát sinh từ Hợp đồng thi công xây dựng số 62/2009/HĐ-KH ngày 4/11/2009 được ký kết giữa Công ty VNECO 6 và Ban QLDA lưới điện TP. HCM theo Hợp đồng thế chấp số 003/2012/HĐTC ngày 5/11/2012 giữa Công ty cổ phần xây dựng điện VNEC06 và Ngân hàng TMCP ĐT và PT việt Nam chi nhánh Hải Vân là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng thì được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ (khoản vay) bên Ngân hàng rồi mới thanh toán số tiền nợ bên cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 42/2017/QH14 nêu trên.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242