Công văn số 5466/TCT-KK ngày 24/12/2019 về vướng mắc đối với hàng hóa đặt doanh nghiệp chế xuất gia công

Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài, sau đó Công ty giao toàn bộ cho doanh nghiệp chế xuất gia công và nhận lại thành phẩm để xuất khẩu hoặc bán thành phẩm để gia công tiếp rồi xuất khẩu thì nguyên vật liệu, vật tư doanh nghiệp nội địa chuyển giao cho doanh nghiệp chế xuất để gia công không phát sinh nghiệp vụ kinh doanh, mua bán hàng hóa nên không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Doanh thu hoạt động gia công của doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10% theo quy định.

Doanh nghiệp chế xuất khi phát sinh hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa phải mở sổ kế toán để hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động gia công tại Việt Nam và phát hành hóa đơn giao cho doanh nghiệp nội địa theo quy định

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242