7. Công văn số 1287/TCT-DNNCN ngày 08/4/2019 về vướng mắc liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân

Cá nhân chuyển nhượng vốn góp trong công ty không phải là công ty cổ phần thì thu nhập nhận được được xác định là chuyển nhượng vốn. Theo đó thuế suất đối với cá nhân chuyển nhượng vốn là 20% nhân với thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Trường hợp, qua kiểm tra thuế, thanh tra thuế, có căn cứ chứng minh người nộp thuế kê khai không chính xác, trung thực dẫn đến xác định các yếu tố làm căn cử tính số thuế phải nộp không phù hợp thì Cục Thuế tỉnh Bình Dương thực hiện ấn định giá chuyển nhượng của cá nhân theo quy định tại Luật quản lý thuế.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242