Công văn số 3550/TCT-DNL ngày 06/9/2019 về vướng mắc về thời gian phân bổ chi phí bao bì luân chuyển

Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu thực hiện phân bổ giá trị bao bì luân chuyển vào chi phi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ là 02 năm thuộc khung cho phép theo quy định của pháp luật, nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời gian sử dụng bao bì luân chuyển trong chu kỳ sản xuất kinh doanh thực tế tại đơn vị.

Riêng đối với bao bì luân chuyển là vỏ chai liên quan đến việc xác định giá tính thuế TTĐB đối với bia chai Công ty thương mại phải thực hiện ký cược vỏ chai với đơn vị sản xuất và quyết toán định kỳ hàng quý để xác định số vỏ chai không thu hồi được tương ứng với số tiền đặt cược phải đưa vào doanh thu tính thuế TTĐB. Do vậy, việc công ty thương mại phân bổ giá trị vỏ chai bia vào chi phí trong kỳ là không có cơ sở.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242