Công văn số 3504/TCT-CS ngày 04/9/2019 về vướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tại công văn số 5390/CT-TTKT2 nêu trên: Công ty Vận hành Điện (Công ty) được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/3/2017 để thực hiện “Dự án sửa chữa, bão dưỡng máy móc thiết bị các dự án điện” tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư). Năm 2018, Công ty thực hiện di chuyển địa điểm trụ sở chính đến thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn) và cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy móc các thiết bị điện theo nhu cầu và địa điểm của khách hàng.

Như vậy, tại thời điểm thành lập (năm 2017), Công ty không đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư. Tại thời điểm Công ty di chuyển địa điểm (năm 2018) thì pháp luật về thuế không có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp di chuyển địa điểm. Sau khi.di chuyển địa điểm trụ sở chính, Công ty không có dự án đầu tư thực hiện tại địa điểm cố định mà thực hiện hoạt động cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bão dưỡng máy móc thiết bị các dự án điện tại địa điểm theo yêu cầu của khách hàng.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242