Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng Cục Thuế đã ban hành Quyết định 679/QĐ-TCT về việc hoàn thuế năm 2023. Vậy quy trình này như thế nào? Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì? Thuế Minh Châu  sẽ hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp dưới đây. 

Quy trình hoàn các loại thuế: 

Những loại thuế như GTGT, TTĐB, TNCN đều sẽ được hoàn thuế dựa vào Quyết định  679/QĐ-TCT của Tổng Cục Thuế ban hành. 

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp: 

Dựa vào Điều 32, Điều 43 Thông tư 80/2021/TT-BTC và Nghị định 126/2020/NĐ-CP chỉ ra việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế được áp dụng với các trường hợp sau: 

  • Theo quy định của pháp luật về thuế: 
  • Hồ sơ ĐN hoàn thuế GTGT dựa theo Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC. 
  • Hồ sơ ĐN hoàn thuế TTĐB đối với mặt hàng xăng sinh học dựa vào quy định ở Điều 29 Thông tư 80/2021/TT-BTC. 
  • Hồ sơ ĐN hoàn thuế dựa vào Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và Điều ước quốc tế được chỉ rõ tại Điều 30 Thông tư 80/2021/TT-BTC.
  • Thực hiện việc hoàn thuế đã ứng trước hoặc tiền phí dịch vụ hoàn thuế GTGT cho NH thương mại. 

Lúc này hồ sơ ĐN hoàn thuế sẽ theo Điểm g, KHoản 2  Thông tư 80/202l/TT-BTC. Và thực hiện việc hoàn thuế đối với các trường hợp chuyển đổi sở hữu, DN, sáp nhập, giải thể, chia tách, chấm dứt HĐ: 

  • Hồ sơ ĐN hoàn thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết theo Điều 31 Thông tư 80/2021/TT-BTC. 
  • Hồ sơ hoàn việc nộp thừa được quy định rõ tại Khoản 3 Điều 42 của thông tư trên. 
  • Hoàn thuế TNCN dành cho các cá  nhân quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế. Những cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế dựa theo Điểm b Khoản 1 Điều 42 của Thông tư trên. 
  • Hoàn thuế do nộp thừa khác: 

Điều này được quy định tại Khoản 2 Điều 42 Thông tư trên. 

Hoàn thuế TNCN đối với thu nhập là tiền lương của doanh nghiệp, các nhân chi trả thu nhập từ tiền công thực hiện quyết toán thuế cho CN có uỷ quyền theo Điều a KHoản 1 Điều 42 thuộc Thông tư này. 

Phân loại hồ sơ 

Dựa vào Điều 33, Điều 44 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về việc phân loại hồ sơ: 

Phân loại dựa vào quy định của pháp luật về thuế

Phân loại dựa vào hồ sơ thanh toán, hoàn tiền thuế ứng trước, các dịch vụ hoàn thuế GTGT cho NH thương mại. 

Phân loại dựa theo trường hợp chuyển đổi sở hữu, doanh nghiệp, hợp nhất…

Phân loại dựa theo thuế TNCN đối với người trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế phụ trách

Phân loại dựa theo hồ sơ hoàn nộp thừa khác 

Giải quyết hồ sơ hoàn thuế 

Vấn đề này được quy định tại Điều 34, Điều 45 Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau: 

Giải quyết thuộc diện hoàn thuế trước

Giải quyết thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế. 

Thẩm định hồ sơ 

Hồ sơ sẽ phải thẩm định dựa theo quy định cụ thể tại Quy chế cấp ý kiến pháp lý dự thảo đề nghị xây dựng VB quy phạm PL, dự thảo văn bản quy phạm PL và thẩm định dự thảo do cơ quan thuế các cấp ban hành dựa vào Quyết định 1033/QĐ-TCT cùng các văn bản đi kèm.

Quyết định hoàn thuế: 

Đưa ra Quyết định HT hoặc QĐ hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN, Thông báo về việc không được hoàn thuế dựa vào Điều 36, 46 ở thông tư trên. 

Đưa ra Quyết định thanh toán cho NH thuộc đại lý hoàn thuế GTGT dựa vào Điều 36 Thông tư 80/2021/TT-BTC, Điều 21 Thông tư 72/2014/TT-BTC. 

Ban hành lệnh hoàn trả: 

Việc này dựa theo quy định về TH chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ tại KB NN. 

Thu hồi hoàn thuế: 

Công việc này được quy định rõ ràng ở Điều 40, Điều 50 Thông tư 80/2021/TT-BTC. 

Xác định chi tiết về số thuế để có thể hoàn thuế: 

Xác định số thuế đủ điều kiện hoàn thuế 

Việc xác định số thuế để đảm bảo các điều kiện hoàn thuế được chỉ rõ tại Điều 15 Quyết định 679/QĐ-TCT 

Trường hợp hồ sơ HT thuộc diện hoàn thuế trước: 

Cần thực hiện các các bước như sau: 

Bước 1: Đối chiếu hồ sơ

Dựa vào Luật Quản lý thuế và thông tin NNT do CQT phụ trách quản lý tại cơ sở dữ liệu nhằm xem xét đối tượng và những TH hoàn thuế. 

Kết quả sẽ được thể hiện ở Phiếu đề xuất hoàn thuế. 

Bước 2: Yêu cầu NNT cần phải giải trình bổ sung tài liệu bằng thông báo. 

Bước 3: Chấp nhận tài liệu hoặc chuyên phân loại HSHT sang diện kiểm tra trước HT. 

Bước 4: Xác định số tiền đủ ĐKHT. 

Dựa vào các công việc, bộ phận chuyên trách sẽ xác định số thuế đủ ĐK hoàn thuế. Trường hợp số thuế đề nghị không đủ Đk hoàn thuế sẽ khấu trừ tiếp theo. Trường hợp nếu không đủ ĐK HT và ĐK khấu trừ cần phải nêu rõ lý do bằng văn bản gửi NNT. 

Trường hợp hồ sơ HT thuộc diện KT trước hoàn thuế: 

Với trường hợp này cần thực hiện các bước: 

Bước 1: Kiểm tra thực tế tại trụ sở NNT

Bước 2:  Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ 

Bước 3: Xác định số tiền. 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242