Theo Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (Nghị định 119) của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định, việc tổ chức thực hiện HĐĐT, HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế  xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 1/11/2020.

Bên cạnh đó, Tại Khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 (có hiệu lực từ 1/7/2020) quy định hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Quy định của luật có hiệu lực sau, song lại có giá trị pháp lý cao hơn. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, luật cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 1/7/2022.

Quy định này của Luật Quản lý thuế 2019 được hiểu là quy định chung dành cho hóa đơn, chứng từ điện tử nói chung, bao gồm: hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng.

Cũng theo vấn đề trên, tại công văn trả lời CTCP Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Tổng cục thuế có ý kiến như sau: “Từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Để triển khai Luật Quản lý thuế 38/QH14/2019, Bộ tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế 38/QH14/2019 thì thực hiện theo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.”

=> Như vậy, theo ý kiến của Tổng Cục Thuế thì trước khi có Thông tư hướng dẫn của Luật quản lý Thuế và Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử thay thế Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Doanh nghiệp nên sớm chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 119, Thông tư 68 để nhận lợi ích lâu dài, tối ưu công tác quản lý hóa đơn cho DN.
Nguồn: meInvoice.vn

Tư vấn Minh Châu cung cấp Dịch vụ kế toán thuế, tư vấn thành lập doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký hóa đơn điện tử, chữ ký số điện tử tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.comdailythueminhchau.vnluatminhchau.vn

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242