Khi doanh nghiệp tư nhân muốn tăng vốn điều lệ. Doanh nghiệp cần tìm hiểu về quy trình thủ tục tăng vốn điều lệ. Minh Châu trình bày các bước Thủ tục tăng vốn điều lệ Doanh nghiệp tư nhân như sau

Thủ tục tăng vốn điều lệ Doanh nghiệp tư nhân  

1. Thành phần hồ sơ Thủ tục tăng vốn điều lệ Doanh nghiệp tư nhân, bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

2. Trình tự thực hiện Thủ tục tăng vốn điều lệ Doanh nghiệp tư nhân:       

– Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

– Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về Thủ tục tăng vốn điều lệ Doanh nghiệp tư nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc Thủ tục tăng vốn điều lệ Doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ thông báo Thủ tục tăng vốn điều lệ Doanh nghiệp tư nhân không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Trường hợp có thay đổi tăng, giảm vốn đầu tư mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

– Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thủ tục tăng vốn điều lệ Doanh nghiệp tư nhân trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết Thủ tục tăng vốn điều lệ Doanh nghiệp tư nhân: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 Mọi thông tin liên quan đến việc Thủ tục tăng vốn điều lệ Doanh nghiệp tư nhân. Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Minh Châu để được tư vấn chi tiết.
Hotline: 0937967242 -0937603786

Hỗ trợ giải đáp
error: