Khi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên muốn bổ sung ngành nghề. Doanh nghiệp cần tìm hiểu về quy trình thủ tục bổ sung ngành nghề . Minh Châu trình bày các bước Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề công ty tnhh hai thành viên như sau.
1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Thông báo Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề công ty tnhh hai thành viên (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

2. Trình tự thực hiện:

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề công ty tnhh hai thành viên tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. 
  • Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề công ty tnhh hai thành viên.
  • Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề công ty tnhh hai thành viên trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Khi nhận Thông báo Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề công ty tnhh hai thành viên, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
  • Trường hợp hồ sơ Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề công ty tnhh hai thành viên không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
  • Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

(Quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp và Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  • Mọi thông tin liên quan đến việc Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề công ty tnhh hai thành viên. Quý khách vui lòng liên hệ Minh Châu để được tư vấn chi tiết.
  • Hotline: 0937967242 -0937603786
[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242