Khi doanh nghiệp mốn làm Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Doanh nghiệp cần tìm hiểu về quy trình Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Minh Châu trình bày các bước  thực hiện hồ sơ như sau

1. Thành phần hồ sơ (trường hợp chuyển địa chỉ trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký):

 2. Trình tự thực hiện  Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Trước khi đăng ký Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
 • – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
 • -Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc
 • Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm có:
 • – Thông báo thay đổi nội dung Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • – Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • – Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Kèm theo Thông báo phải có:
 • – Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • – Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • – Doanh nghiệp nộp hồ sơ Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặcNgười đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • –  Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

(Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mọi thông tin liên quan đến việc Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Minh Châu để được tư vấn chi tiết.
Hotline: 0937967242 -0937603786

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242