Doanh nghiệp tư nhân có quyền được đổi địa chỉ doanh nghiệp của mình sao cho không vi phạm quy định về đổi địa chỉ doanh nghiệp. Việc  làm thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp.
Để làm thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện theo các bước sau:

images
1. Thành phần hồ sơ làm thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Trình tự thực hiện làm thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân
– Trước khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
– Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký làm thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
·     Trường hợp làm thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.
·     Trường hợp làm thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.
·       Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
·       Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ làm thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.
(Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mọi thông tin liên quan đến việc làm thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân?, Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Minh Châu để được tư vấn chi tiết.
Hotline: 0937967242 -0937603786

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242